Eenoog

eenoogschrijft_derail

 

Eenoog schrijft
De diversiteit in de gevestigde media is in deze tijd verworden tot eenzelfde grauwe brij. De journalistiek is niet langer een beroep van onthullen, verklaren en grote verbanden. Nog meer dan vroeger geldt hier: ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. De enkele goeden niet te na gesproken, maar die stemmen zijn zeldzaam en haast onhoorbaar geworden onder het gedruis en het kabaal van schreeuwende koppen en geroep in koor van de mantra’s van de gevestigde machten. Krassende kraaien, grauw en onpersoonlijk. Opgezet om het publiek te sturen in de denkwijzen van de heersers.
Alternatieven zijn er, mede dankzij het internet, genoeg te vinden, in een diversiteit van meningen en gedachten, op talloze websites. De meeste weinig zinvol, maar sommige weldoordacht en informatief.
Ik heb de illusie tot die laatste categorie te behoren. Onafhankelijk en gedreven, met een prominente eigen mening, soms iets te hartstochtelijk, maar dat zij me vergeven. In ieder geval altijd oprecht en met de intentie het beste te willen voor de mensheid en niet uit te zijn op eigen baten en voordeel. En dat is iets wat we helaas niet van de huidige mainstream media kunnen zeggen.

Michael Parenti on corporate journalists:
You can write what you like, because your boss
likes what you write

Objectief?
De tegenwind die de traditionele media ervaren neemt voortdurend toe. Niet alleen worden ze constant betrapt op bevooroordeelde berichtgeving over belangrijke conflicten in de wereld, zoals het Palestijnse conflict, de oorlog in Oost Ukraine, ISIS en vele andere. Alternatieve media en onafhankelijke journalisten komen met artikelen, commentaren en videofilms die deze leugens aan de kaak stellen en ontmaskeren.
Onze meningen en opvattingen worden bepaald door onze maatschappelijke en economische positie. Dat geldt voor individuen en ook voor bedrijven, dus ook media-bedrijven. Er bestaat geen onafhankelijke berichtgeving en de tijd dat die schijnwaarheid werd verkocht als de enige echte ligt gelukkig achter ons. Grote delen van het lezende publiek laten zich niet langer een oor aan naaien. De mainstream media worden dag in dag uit genadeloos ontmaskerd, kranten verliezen hun economische bestaansmogelijkheid mede door hun eigen onbetrouwbaarheid en dubieuze praktijken.

Op deze website kan de lezer een kleine selectie van Eenoogs stukjes vinden. Ik hoop dat ze aangename leesstof zijn en dat ze zullen aanzetten tot nadenken en hopelijk ook tot (positief) handelen.

Eenoog
Amsterdam, 17 september 2012

Eenoogs blogs vindt u hier
Archiefmateriaal staat op deze pagina.