Eenoogs blogs

 

Trump: redder van de arbeidersklasse?

Trump is een miljardair. Klopt. Niemand in de wereld ‘verdient’ zoveel geld. Zo hard en lang kun je niet werken. Dus anderen verdienen dat geld voor hem of het is met speculatie of andere immorele praktijken verkregen. Dat is kapitalistische uitbuiting. In een fatsoenlijke wereld zou zo iemand in de bak zitten. Klopt. Maar in zijn wereld, de Verenigde Staten, is dat (nog) niet zo. Trump is een opgeblazen, onbehouwen kwast. Klopt. Maar of we hem daarmee met een armbeweging van tafel kunnen vegen als een idioot die de wereld zal laten ontploffen, gevaarlijker dan zijn even criminele voorgangers, valt […]Lees Meer »

Aleppo is 'gevallen'.

Diepe droefenis heerst in ons Westerse deel van de wereld: Aleppo is ‘gevallen’. Niet: Oost Aleppo is bevrijd van vier jaar wrede en onmenselijke bezetting door de terroristen van de keelafsnijdende Nusra-fascisten. Niet: het vermoorden en uithongeren van burgers is eindelijk ten einde. Niet: de totale, zinloze vernietiging van een stad en het diepgaande nog verder traumatiseren van de inwoners is gestopt. Nee, ‘onze gematigde rebellen’ zijn tot onze grote ontstentenis verslagen, zeggen ze bij CNN, ZDF, DWDD en Pauw. Wat een horrorscenario! En o wonder: in plaats van krijgsgevangen te worden genomen, zijn ze op weg naar hun vriendjes […]Lees Meer »

Fidel is dood

Wakker worden met de aankondiging van de dood van Fidel Castro Ruiz, een van de leiders van de Cubaanse revolutie, was deze morgen een schok. Niet zo zeer de dood van Fidel op zich. Die was met zijn 90 jaar te verwachten. Maar voor het Nederlandse radionieuws was het belangrijkste aan de dood van Fidel, dat een groep reactionaire aanhangers van de door de revolutie verdreven dictator Batista, met potten en pannen en luid toeterend feest vierden in de straten van Miami (Florida). Het belangrijkste aan de dood van Fidel Castro is voor het Cubaanse volk iets heel anders, namelijk […]Lees Meer »

Wie zonder zonde is...

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft in opdracht van de regering van de VS onze minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) de Russische ambassadeur uitgenodigd voor een gesprek. ‘Op het matje geroepen’ klinkt het dan heel stoer in het nieuws. Het geeft immers geen pas niet mee te juichen in het koor van jaknikkers, slaafse bewonderaars, kritiekloze journalisten en doodgewoon in de maling genomen burgers over het prutsrapport van het Joined Investigation Team (JIT) over de aanslag op de MH17. Foei! Nou die ambassadeur komt maar wat graag even langs om onze Bert er nog eens fijntjes op te […]Lees Meer »

De Geschiedenis zal Fidel Castro vrij spreken

Zonder de Cubaanse revolutie (en haar leiders) bij voorbaat heilig te verklaren, kan niet ontkend worden dat zelden de feiten over een revolutie zo opzettelijk verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd zijn. Sinds de opstand die Havana en daarmee heel Cuba in januari 1959 onder de controle van Fidel Castro en zijn groep revolutionairen bracht, is er een onophoudelijke stroom kwaadaardige desinformatie de wereld ingestuurd. En dat niet alleen uit de te verwachte hoek: de logische vijanden zoals het Amerikaanse en Europese imperialisme met in het kielzog het overgrote deel van de gevestigde media. Vele anti communisten, zoals liberalen, conservatieven en vooral […]Lees Meer »

Dat mens van Clinton

Een groot deel van ons illustere Nederlandse journaille en intellectuele elite ligt als ware groupies plat in adoratie voor Hillary Clinton. Waar komt dat toch vandaan, die slaafse bewondering voor iemand die een aura heeft van progressiviteit, maar in feite de belangen dient van de 1%?Lees Meer »

Kapitalisme = crisis

Tientallen jaren geleden werd in het nieuws op radio en tv bekend gemaakt wanneer de broodprijs met een of twee centen steeg. Hetzelfde gold voor de prijs van benzine, met lange rijen aan de pomp tot gevolg. En dat ging toen alleen maar over de prijs van brood en van benzine. Er was in de verste verte nog geen existentiële wereldcrisis te bekennen, met oncontroleerbare vluchtelingenstromen, ineenstortende beurzen, omvallende banken, gemanipuleerd voedsel, smeltende poolkappen en ga zo maar door. In het nog redelijk nieuwe jaar 2016, het is pas begin februari, staan de beurzen wereldwijd op een verlies van 23% […]Lees Meer »

De Grens van de Medemenselijkheid

De lolbroeken bij het zwaar gesubsidieerde Charlie Hebdo hebben zichzelf wederom in smakeloosheid en laffe stompzinnigheid overtroffen. Dit keer betreft het een cartoon waarin Aylan Kurdi, het verdronken Koerdische jongetje op het strand van ISIS-ondersteuner en Koerdenuitroeier Erdogan, wordt neergezet als een van de vluchtelingen die zich in de perfide fantasie van de tekenaar aan Westerse vrouwen vergrijpt. Had hij nog geleefd natuurlijk. Wie in deze wansmaak iets grappigs meent te kunnen zien of tenminste iets dat een zinvolle bijdrage aan het debat over de grote stromen vluchtelingen, is het spoor net zo bijster als de politiek hopeloos verdwaalden op […]Lees Meer »

Het Basisinkomen

oftewel: gratis geld bestaat niet Het idee van een basisinkomen, een door de staat gegarandeerd maandbedrag voor iedere inwoner van Nederland, vindt zowel in linkse als in rechtse kringen steeds meer opgang. Duizend pop per maand op je rekening gratis en voor nix. Zonder enige verplichte tegenprestatie. Zo luiden ongeveer de gangbare plannen rond het basisinkomen. Is het niet een heerlijke, utopische droom, een stap verder richting de hemel op aarde? Maar er zijn talloze adders onder het gras en vooral ook in het volle zicht. Het feit alleen al dat twee politieke tegenpolen hetzelfde idee steunen moet argwaan wekken […]Lees Meer »

Het Trojaanse Paard komt uit Griekenland

De Griekse politieke partij Syriza is binnen de huidige politieke verhoudingen in de wereld een partij die als links te boek staat, type progressief sociaal democratisch. Daarin zat helaas ook meteen de kiem van het verraad aan de eigen kiezers en aan de hoop van miljoenen in de rest van de wereld. Eindelijk een partij die in het geweer komt tegen de dictaten van de Instituten van het Kapitalisme (IMF, ECB) en opkomt voor de weerlozen en de kwetsbaren, was het alom heersende gevoel. De sociaal democratie heeft in de loop van de geschiedenis telkens weer bewezen op beslissende momenten […]Lees Meer »

Het Brusselse Roversnest

De maskers zijn bij de Brusselse oligarchen volledig afgevallen en de ware gezichten die te voorschijn komen zijn geen fraaie portretten van diplomatie en menselijk fatsoen. Ze moeten zich wel tot op het bot gekrenkt en volledig in de tang voelen, de Dijsselbloemen, Junckers en al die andere bureaucraten die zich gemeenlijk rijkelijk te goed doen aan de Brusselse ruif en hier en daar, wie weet in welke hoofdstad of luxueus buitenverblijf, nog een extra graantje meepikken. En dat door een stelletje ‘moussakavreters’! Het lef van die gasten! Machteloze woede spoot uit de ogen van Dijsselbloem na het mislukken van […]Lees Meer »

Februaristaking 1941

Vandaag is het 25 februari. Op deze dag in 1941 ging de arbeidersbevolking van Amsterdam en een aantal omliggende gemeenten, waaronder Zaandam, Weesp en Hilversum in staking tegen de steeds heftiger wordende vervolging van de Amsterdamse joodse bevolking door de Duitse Nazi-bezetter. Het initiatief tot de staking werd genomen door de illegaal verklaarde Communistische Partij Nederland (CPN). In het beroemde manifest STAAKT STAAKT STAAKT werd de bevolking opgeroepen het werk neer te leggen. De Februaristaking van 1941 was een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van het verzet tegen het Duitse Nazisme. Een daad van moed en opoffering, waarop de Nederlandse […]Lees Meer »

Van Elas naar Syriza

Voordat ze zich in Brussel opnieuw op Griekenland storten als gieren op een inmiddels al half afgevreten karkas; geen vlees meer op de botten, geen lucht meer in de longen. Laten we, nu het nog kan, even teruggaan naar zo’n zeventig, vijfenzeventig jaar geleden. Naar 1944, naar de tijd voordat er, althans in de ogen van de imperialistische landen, sprake was van een bezetting van Oost Europa door de troepen van de Sovjet Unie. Het was Griekenland dat als eerste mocht genieten van het met dwang opgelegde politieke systeem van de nieuwe bezetter: het Engeland onder Churchill. Deze communistenvreter was […]Lees Meer »

Wij willen de waarheid

Ruslandkenners en Kremlinwatchers buitelen over elkaar heen met nonsens verhalen over Vladimir Putin. De meeste ‘topartikelen’ spelen zich af op het niveau van puberroddel op een schoolfeestje van brugpiepers. Ze staan vol met ongefundeerde en onbewezen beschuldigingen. De schrijvers van al dat fraais doen ons voorkomen alsof ze hun feiten direct hebben opgetekend uit de mond van de Boris Boef van dienst himself. Als je ze hoort op de radio of leest in de gemiddelde kwaliteitskrant, krijg je de stellige indruk, dat ze, zo niet frequent het bed met Putin delen, dan toch tenminste in zijn en suite aan het […]Lees Meer »

De Russische beer slaapt nog even rustig door

Stel je voor: je wordt aangevallen door een horde fascisten onder aanvoering van Adolf Opperfascist Hitler, ten koste van zo’n dertig miljoen van je inwoners. En dan zeventig jaar later word je als vertegenwoordiger van het land, dat het meest heeft opgeofferd in die strijd, aan mensen en aan materieel, niet eens uitgenodigd om te herdenken dat jouw soldaten, Sovjetsoldaten, een einde hebben gemaakt aan een van de meest perfide uitwassen waartoe dat nazi-beest in staat was: vernietingskamp Auschwitz. Nee, integendeel. Je wordt niet alleen niet uitgenodigd, de nazaten en erfgenamen van dat Nazi-beest die zich thans in Oekraine gevestigd […]Lees Meer »

« Newer EntriesOlder Entries »