Helden en zieners

13 november 2009 at 09:47

Vreemde tegenstelling deze week in het nieuws. Een tegenstelling, die trouwens totaal genegeerd werd door de pundits en de opiniemakers in onze gerespecteerde, onafhankelijke pers.Met veel tamtam en mediageroffel werd de val van de muur in Berlijn herdacht. Als je het aantal journalisten, politici en andere lakeien, dat beweert getuige te zijn geweest van deze historische gebeurtenis, bij elkaar optelt, dan begrijp je meteen hoe dat heeft kunnen plaatsvinden, die val. Door hun heldhaftige optreden en hun massale druk van buitenaf is die muur spontaan omgevallen. De Merkels en anderen aan de overkant hoefden alleen maar symbolisch wat stenen opzij te schuiven en: hoera, de vrijheid tegemoet!

De val van de Berlijnse muur: symbool voor de definitieve eindoverwinning van het kapitalisme op het communisme. “De geschiedenis was aan het eind van zijn ontwikkeling gekomen”, dat beweerde althans de Amerikaanse politicoloog Fukuyama. En de serviele media juichten opgetogen mee: we hebben gewonnen!

Dat was 1989. En haast ongemerkt werd het 2008. Toen kwam de zogenaamde kredietcrisis. “Sssttt, niet te hard roepen dat het eigenlijk het totale failliet van het kapitalisme betekent”, spraken de Murdochs, de Maxwells en die andere mediatycoons met elkaar af. En de inktkoelies volgden wederom braaf, wat hen werd opgedragen. Dus: “hypotheekcrisis”, “onverantwoordelijke managers”, “hebzucht van enkelingen”, dat waren de koppen in de kranten. En vooral geen grote verbanden, geen achtergrondverhalen, die een falend systeem aan een kritische analyse onderwerpen.

Des te verwonderlijker is het, dat deze week in onder andere De Volkskrant van 9 november jl, zij het een beetje weggemoffeld, te lezen was: “Kapitalisme krijgt weinig steun”. Nergens een reactie, geen enkel commentaar. Angstvallig stilzwijgen alom.

Het artikel maakt melding van een wereldwijde enquête van de Britse omroep BBC. Slechts 11% van de ondervraagden vindt dat het kapitalisme een goed systeem is. Ook wordt door een overgroot deel van de ondervraagden de val van de Sovjet Unie betreurd. En dat zijn echt niet alleen mensen, die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Het zijn in ieder geval wel mensen, die zich blijkbaar niet langer in de luren laten leggen door CNN, Fox News, De Telegraaf, Trouw en hoe ze ook verder allemaal mogen heten.

Die kapitalistische machthebbers en hun knechten mogen van geluk spreken, dat er momenteel geen echte, georganiseerde tegenmacht bestaat met een alternatief voor de chaos van onze jungle-economie.

En dat is precies, wat er deze week werd gevierd. Het was een gigantische zucht van verlichting, die maar al te graag door de media werd gefaciliteerd. Gelukkig dames en heren van de pers zijn jullie banen en hypothekenbetalingen de eerst komende tijd weer verzekerd. Maar diep van binnen weten we het allemaal: die kapitalistische crisis is niet voorbij, nog lang niet.