Hoogmoed komt voor de val

22 oktober 2020 at 22:14

“Superbia et ante ruinam exaltatur”, zegt een Latijnse spreuk, hoogmoed komt voor de val, in goed Nederlands. Zo langzamerhand begint de hoogmoed van de Europese politici richting Rusland een dusdanig duizelingwekkende hoogte te bereiken, dat de onontkoombare val niet ver meer kan zijn. Op zich is dat niet zo erg, een kwestie van gerechte straf, van oorzaak en gevolg. Ware het niet dat de verantwoordelijke politici – Merkel, Macron, Blok en de rest -, van nature toch al niet het meest bescheiden en altruïstische slag mensen, spelen met de levens en de bestaanszekerheid, de mogelijke ‘ruinam’, van de inwoners van de Europese Unie, van ons allemaal dus. Zelf blijven ze natuurlijk buiten schot, reken daar maar op.

Een staaltje van die hoogmoed zagen we laatst in het NOS Journaal (15 oktober 2020). Komt me daar die minister van Buitenlandse Zaken Blok ijzeren Heinig met zijn dooie ogen vertellen dat hij de Russische ambassadeur op het matje heeft geroepen. In het Kremlin hebben ze stront genoeg van die arrogante Haagse klepzeikerds en ze zijn niet van plan nog langer hun tijd te verdoen met zinloze gesprekken over de schuldvraag rond de MH17. Ze zijn het daar zat allerlei beschuldigingen te moeten aanhoren zonder ook maar het geringste begrip te krijgen voor de Russische kant van het verhaal. Van het vervolg op deze reuze ferme houding horen we natuurlijk nooit meer iets. De Russische ambassadeur heeft er waarschijnlijk fijntjes op gewezen, dat spoedig de Groningse gasbel helemaal is leeggelopen en dat als Den Haag geen heibel in de tent willen met een ontevreden, in de kou zittende eigen bevolking en dus Russisch gas wil blijven krijgen, een gepast respect toch wel een minste eerste vereiste is. “вы не согласны, господин Блок?” dat wil zo veel zeggen als: vindt u ook niet, meneer Blok? Einde stoere praat.

Het geduld en de vergevingsgezindheid die het Kremlin met betrekking tot de Europese arrogantie aan de dag legt, grenst trouwens aan het ongelooflijke. Naast de zaak MH17 is er ook nog de volkomen idiote reactie van de Europese Unie richting Moskou op de affaire Navalny: nieuwe sancties tegen een aantal Russische topfiguren. Navalny, een onbenullige CIA-asset, pardon oppositieleider, let wel: leider, met nul zetels in het Russische parlement.

Het is toch om uit je vel te springen dat je beschuldigd wordt van poging tot liquidatie van een totale nobody, met een dodelijk gif en dat mislukt dan. Net of de Russische geheime dienst niet in staat is om, als het moet, een spion uit de weg te ruimen. En de halve wereldpers bazuint dat volstrekt ongeloofwaardige verhaal rond, zonder naar bewijs te vragen of een ander scenario voor mogelijk te houden.
Russische dokters redden de schlemiel het leven, leveren het bewijs dat er geen gif in zijn door de CIA gekochte lichaam zit, maar niks hoor. Kan niet boeien: vergiftigd met dodelijk zenuwgas. En, o wonder, hij loopt een paar weken later weer vrolijk rond alsof er niets gebeurd is.

Logisch dat Moskou tabak heeft van een zinloze dialoog met welke diplomaat of regeringsleider van de Europese Unie dan ook. Niemand van die club lijkt meer in staat tot normaal, diplomatiek contact met Moskou, zoals internationale relaties dat vereisen. De hoogmoed!

Waren het niet de Russen die een halt toeriepen aan de koppensnellers in Syrië en zo voorkwamen dat ze zich en masse over het Europese continent konden verspreiden? Zeer tegen de zin van de VS en de EU. Zelfs zo erg dat hun restanten meer dan welkom waren in onder andere Frankrijk en Duitsland en daar de status van vluchteling kregen, met als gevolg dat deze met open armen ontvangen schurken nu ook, zoals onlangs in Parijs met de gruwelijke moord op een leraar, in onze streken zijn begonnen met hun bloedige liefhebberij.

Waren het niet de Russen die, hoewel geschiedvervalsers alles in het werk stellen die geschiedenis te herschrijven, het Nazibeest in 1945 hebben verslagen en de wereld hebben behoed voor een fascistische wereldorde? Ten koste van zo’n 26 miljoen Russische levens en onnoemelijke materiele schade in een platgebrand, uitgemergeld land!
Is het niet het Russische gas dat al tientallen jaren zo ongeveer heel Europa ’s winters warm en comfortabel houdt en onze gasfornuizen van brandstof voorzien?
En dan krijg je als dank zoveel stront over je heen gegooid met een arrogantie of je een goor stuk vuil bent, dat het op een gegeven ogenblik volkomen logisch is dat Moskou zijn rug naar Europa keert en zijn heil gaat zoeken waar het dat waarschijnlijk wel zal vinden: in China en andere delen van (Eur)Azië. Laat die stomme Europeanen maar veel te veel betalen voor het schaliegas uit de VS, dat ze blijkbaar zo graag willen. Laat die keelafsnijders de hoofdsteden van West-Europa maar binnendringen en hun smerige daden plegen.

Het Europese leiderschap probeert uit alle macht een IJzeren Gordijn in stand te houden, niet fysiek, maar een virtueel ijzeren gordijn van angst en afkeer voor die vreselijke Russen. En dat alleen maar omdat VS-knecht Jelsin jaren geleden de macht is kwijtgeraakt aan zijn eigen discipel die, in tegenstelling tot hemzelf, niet bereid bleek de Russische rijkdom verder voor een grijpstuiver aan het westerse imperialisme cadeau te doen. Veel geknarsetand en gevloek in Washington en Brussel.
Die angst wordt in stand gehouden door en gevoed met flinke porties fake news, waarin onder andere sukkels als bijvoorbeeld zo’n Navalny voor een paar dollars en een portie media-aandacht graag een rol spelen.
Men probeert zich wanhopig vast te klampen aan de machtsverhoudingen van weleer, van voor de Russisch-Chinese alliantie, van voor de zich voltrekkende ineenstorting van de hegemonie van het westerse imperialisme.
Maar hoogmoed gaat Europa niet redden, wel de nog steeds uitgestoken hand van Moskou. Welke wijze Europese leider gaat dat inzien en ons behouden voor een gruwelijke val?