Israëlische Apartheidsweek

21 februari 2014 at 15:14

iawVolgens een artikel van 11 februari 2014 in de Times van Catherine Philp heeft Israel de oorlog verklaard aan de steeds succesvollere internationale boycotcampagne.

Ze herinneren zich daar in Tel Aviv natuurlijk nog maar al te goed hoe een dergelijke campagne tegen bondgenoot Zuid-Afrika destijds weliswaar niet van beslissende betekenis geweest is maar er toch zeker mede toe heeft bijgedragen het Apartheidsregime ten val te brengen.
Israels premier Nethanyahu speelt weer eens (gaap, gaap, gaap) de antisemitisme kaart. Nu tegenover de BDS-campagne (Boycot, Desinvestment, Sanctions), die hij onlangs ‘antisemitisme in een nieuw jasje’ noemde. Vooral de recente heisa rond de dubieuze actie van Scarlett Johansson met haar reclamecampagne voor Sodastream heeft veel positieve aandacht gegenereerd voor die beweging. Wat een mooi smoeltje al niet vermag in deze wereld van keiharde, afstotelijke politici. Bedankt Scarlett.
Op de algemene publieke opinie is de in het verleden altijd zo vertroebelende werking van het woord ‘antisemitisme’ inmiddels wel zo’n beetje uitgewerkt; het woord dat tot nu toe immers als bij toverslag iedere rationaliteit en elk rechtvaardigheidsgevoel placht te verlammen. Ondanks de krampachtige pogingen van de westerse regeringen en hun hulptroepen van de pers het beeld, dat alle kritiek op Israel antisemitisme is, in stand te houden, begint het bij grote groepen door te dringen: de Israëlische staat is een Apartheidsstaat. Ook kleine cosmetische aanpassingen vanuit de EU vermogen niet het tij te keren. De druk op Israel neemt, dankzij de BDS-campagne, steeds verder toe. Subsidies van de EU, op zich al zeer bedenkelijk, voor economische activiteiten buiten de grenzen van 1967 zijn bevroren en minister van buitenlandse zaken van de VS John Kerry waarschuwde Israel een week of wat geleden voor de toenemende invloed van de BDS-beweging, mochten de onderhandelingen met de Palestijnen mislukken.

De inherente zwakte van de staat Israel blijkt overduidelijk uit de heftigheid en de irrationaliteit van de reacties op het groeiende succes van de BDS-campagne. Een schuimbekkende Nethanyahu riep onlangs in een toespraak dat het de hoogste tijd werd ’to delegitimise the delegitimisers’. Paniekvoetbal in het Zionistische kamp.
Ook het laatste laagje vernis van de Israëlische samenleving als een democratische staat met gelijke rechten voor iedereen is zo langzamerhand helemaal afgebladderd. Uit de meest recente opiniepeiling onder Israëlische joden (oktober 2012), gehouden door Camil Fuchs in opdracht van het New Israel Fund, blijkt onder andere dat grote delen van de joods-Israelische burgers hun democratische masker hebben afgelegd en vervangen door onvervalst racistische, zo niet fascistische opvattingen. Het onderzoek is weliswaar meer dan twee jaar oud, maar alle tekenen wijzen erop dat het met die opvattingen alleen maar verder de verkeerde kant opgaat. Het onderscheid tussen zionisten met hun racistische ideologie en Joodse Israëliërs is zo langzamerhand niet relevant meer.  “The majority of the Jewish public, 59 percent, wants preference[s] for Jews over Arabs in…job [appointments] in government ministries. Almost half the Jews, 49 percent, want the state to treat Jewish citizens better than Arab ones; 42 percent don’t want to live in the same building with Arabs and 42 percent don’t want their children in the same class with Arab children,” lezen we in het rapport en “A sweeping 74 percent majority is in favor of separate roads for Israelis and Palestinians in the West Bank. A quarter – 24 percent – believe separate roads are “a good situation” and 50 percent believe they are “a necessary situation.” En dit zijn maar een paar van de schokkende uitkomsten van het onderzoek.

Ook het CIDI heeft blijkbaar uit het hoofdkwartier het consigne gekregen het bestrijden van de boycotcampagne tot prioriteit te maken. Gewapend met de fijne kam wordt het internet afgespeurd naar oude koeien of eerder als te onbelangrijk geachte uitingen van al dan niet vermeend antisemitisme. Het zoeklicht wordt vooral gericht op de bekende websites en de bekende personages. Zo zijn nu weer de website van Stop de Bezetting en Gretta Duisenberg ten prooi gevallen aan de speurzin van Ronnie en zijn Ronnies.
Deze afleidingsmanoeuvre zal wel weer met de bekende sisser aflopen, want immers niemand, een enkele dwaalgast daargelaten, slaat nog aan op het woord ‘antisemitisme’. Het is voorbij, het is geweest. De drug is uitgewerkt en heeft via de bekende kanalen het lichaam verlaten.

Laten we ons richten op de zaken waar het hier werkelijk omgaat en onze agenda bepalen naar wat wij kunnen doen tegen de misdaden van de Staat Israel tegenover een hele bevolkingsgroep van wie zo beetje alles al gestolen is wat er te stelen valt.

De solidariteitsbeweging met de Palestijnse zaak organiseert van 1 – 8 maart a.s. een Isrealische Apartheidsweek. Steun de Boycot Campagne! Ieders tijd en energie meer dan waard.