Kapitalisme = crisis

8 februari 2016 at 21:45

crisis_capitalismTientallen jaren geleden werd in het nieuws op radio en tv bekend gemaakt wanneer de broodprijs met een of twee centen steeg. Hetzelfde gold voor de prijs van benzine, met lange rijen aan de pomp tot gevolg. En dat ging toen alleen maar over de prijs van brood en van benzine. Er was in de verste verte nog geen existentiële wereldcrisis te bekennen, met oncontroleerbare vluchtelingenstromen, ineenstortende beurzen, omvallende banken, gemanipuleerd voedsel, smeltende poolkappen en ga zo maar door.
In het nog redelijk nieuwe jaar 2016, het is pas begin februari, staan de beurzen wereldwijd op een verlies van 23% (39% in vergelijking met het meest recente hoogtepunt in september 2015). Een nog nooit vertoonde daling in zo’n korte tijd. De Deutsche Bank staat op punt van springen en meer van dat soort schrikbeelden van het wereldwijd falen van het kapitalisme. Kortom, de tot nu toe zorgvuldig verzwegen nieuwe kapitalistische crisis is in volle gang. Of beter: de crisis van 2008 is nog niet voorbij en gaat een nieuwe fase in.
Ook al kraaien de media victorie over de aantrekkende economie, met nepstatistieken en opgeklopte, nergens op gebaseerde prognoses, een verzwegen crisis is en blijft een crisis. De vraag is: wanneer knalt de deksel met een enorme knal van deze doos van Pandora en breekt de pleuris echt uit?
Wanneer de Deutsche Bank omvalt en in haar val de halve financiële wereld meesleept? Wanneer de geldpersen van de Europese Centrale Bank zo hard moeten draaien, dat er niet meer tegenop te kappen valt om het benodigde hout voor de bankbiljetten te leveren? Wanneer sultan Erdogan zijn dreigementen waar maakt en een paar miljoen vluchtelingen richting Europa stuurt, omdat hij de door hem geëiste €30 miljard niet krijgt? Wanneer de imperialistische landen nog meer oorlogen gaan voeren om de aandacht af te leiden met irreële vijanden? Wanneer de ijskap aan de Noordpool helemaal gesmolten is, de aarde uit evenwicht raakt en stuurloos richting zon vertrekt?

Hoelang moet het duren voordat de mensheid tot het besef komt dat we dit heilloze, onmenselijke systeem moeten stoppen en eindelijk in beweging komt? De hanen van de pers zullen u niet waarschuwen, dat de tijd voor een werkelijke ommekeer daar is. Ze zullen als gezagsgetrouwe inktkoelies die ze zijn victorie blijven kraaien over een allang achterhaalde, misdadige maatschappelijke orde, die de hele mensheid in het verderf stort. Kapitalisme = crisis en crisis is ellende voor de 99% en rijkdom en voorspoed voor de parasitaire 1%.