Obama: net begonnen, nu al oorlogsmisdadiger?

4 februari 2009 at 21:15

4 februari 2009

De dag na de verkiezing van Obama drong de Afghaanse zetbaas Karzai er bij de nieuw verkozen president op aan voor eens en voor altijd een einde te maken aan de burgerslachtoffers. Dit als reactie op berichten, dat tientallen vrouwen en kinderen waren vermoord bij Amerikaanse luchtaanvallen tijdens een huwelijksfeest in Zuid-Afghanistan. Aldus een bericht in de Toronto Star.

Binnen minder dan 4 dagen na de min of meer mislukte presidentiële eedaflegging, begonnen de VS een aanval in het gebied van Mehtar Lam, provincie Laghman, ongeveer 60 km ten noordoosten van Kaboel. Zoals gewoonlijk beweerde de woordvoeders van het Rijk, dat de verminkte lichamen, die het gevolg waren van die precisieaanval uitsluitend van militanten waren. Eveneens zoals gewoonlijk werd deze onwaarschijnlijke bewering in niet mis te verstane bewoordingen door burgers in het getroffen gebied, die zich toevallig aan het verkeerde eind van de Geweren van de Vrijheid bevonden, als leugens verworpen. Reporters ter plaatse bevestigden, dat er geen Talibanners in het gebied waren en dat het hier 100% zeker om burgerslachtoffers ging. Honderden woedende dorpsbewoners protesteerden een paar dagen later tegen deze zoveelste massamoord op Afghaanse burgers. Het wrange is, dat deze massamoord werd gepleegd onder een nieuwe president, die zichzelf profileert als – en veel ‘progressieven’ willen dat maar al te graag geloven – een ‘antiwar’ president. Een president, die zich keert tegen de oorlog, geen Bush dus, maar “a landmark moment in the annals of Hope and Change”.

En waaruit bestaat die hoop en verandering dan wel? Uit 30.000 man nieuw te sturen koloniale politieagenten, die de bevolking nog meer zullen terroriseren en voor nog meer ‘vergissingen’ zullen zorgen. Dat Afghaanse regeringsvertegenwoordigers en westerse coalitie partners hun bezorgdheid hebben geuit, dat het geweld alleen maar toe zal nemen, na een jaar, waarin tenminste 4000 Afghaanse burgers het leven hebben verloren, is voor Obama geen enkele aanleiding zijn voornemen te heroverwegen. Daarnaast was er recentelijk nog die aanval op Pakistan, waarbij ook op miraculeuze wijze alleen maar ‘militanten’ werden gedood. Kortom, een weinig verheffend begin van 4 jaar presidentschap onder een man, die de bevolking wist te paaien met de niets zeggende kreet: change.

Politiek wordt niet bepaald door de kleur van je huid of hoe je naar het toilet gaat, staand of zittend. Politiek wordt bepaald door het systeem, dat je vertegenwoordigt en verdedigt. Met de keuze van Obama valt er, vrees ik, weinig te vieren. Het grote gevaar is dat welwillende mensen zich in slaap laten wiegen door de verkiezing van een ‘zwarte’ president en ook nog met moslims in zijn familie. Laten we waakzaam blijven en ons kritisch vermogen niet laten beïnvloeden. Obama is net als zijn voorgangers een vertegenwoordiger van een misdadig systeem, dat verantwoordelijk is voor het grootste deel van de honger en ellende op deze wereld. Een systeem, dat in recordtijd alle natuurlijke hulpbronnen verbruikt, dat oorlogen en conflicten nodig heeft om zichzelf in stand te houden.

Het is schokkend en teleurstellend dat deze nieuwe president al zo snel en zo dramatisch door de mand is gevallen. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst.