Russians love their children too

12 maart 2014 at 14:23

meisjeblaastbellenWat is dat toch met die haat in het westen voor Rusland en de Russen? Zo erg en diepgeworteld is die haat dat politici, pers en het publiek in grote getale zelfs bereid zijn een fascistische Putsch in Ukraine te steunen, de ware aard ervan te ontkennen en de ogen te sluiten voor de in potentie alles vernietigende gevolgen. En die, zoals naar nu blijkt, geleid werd door leden van het Amerikaanse prive-leger Blackwater en door de Israëlische ‘Blue Helmets’.

Is er dan niemand meer die zich uit eigen ervaring of uit de verhalen van ouders of leraren de verschrikkingen van het fascisme en de Duitse bezetting herinnert? Weet niemand dan meer dat het Russische volk zich in de strijd tegen de Nazi-bendes een opoffering van tenminste 25 miljoen levens en onzeglijk veel materiële schade heeft moeten getroosten en dat mede voor onze bevrijding?  Zodat wij in het westen de tweede helft van de vorige eeuw onze dankbaarheid konden laten blijken in een ongekende propagandaoorlog, die de toenmalige Sovjet Unie voortdurend kleineerde en ridiculiseerde en aan de andere kant –  o heilige contradictie – de Russen afschilderde als het gevaarlijkste en onbetrouwbaarste aller mensenvolken. Hadden die Nazi’s dan toch gelijk? Waren de Russen echt een stelletje barbaarse Untermenschen? Als je het nieuws deze dagen volgt, zou je denken van wel.

Die koude oorlog is nooit opgehouden. Even ja, was er een wapenstilstand, toen de in wodka gedrenkte, reeds in staat van ontbinding verkerende landverrader Jeltsin grote uitverkoop hield van de Russische rijkdommen. Westerse aasgieren en Russische collaborateurs wisten zich grote brokken toe te eigenen. Totdat Putin – ‘dictator Putin’, ‘Hitlers leerling Putin’, volgens de westerse propaganda – op het toneel verscheen en in een mum van tijd Rusland zo goed als schuldenvrij maakte en het IMF buiten de deur flikkerde, de oligarchen de wacht aanzegde en de opbrengsten van gas en olie gebruikte om de pensioenen van al die miljoenen Russen die verschrikkelijk hadden geleden onder het Nazi-beest weer op een redelijk peil te brengen. Rusland is nu weer een supermacht, met heel wat meer politieke en economische troefkaarten in handen dan men hier in het westen openlijk durft te erkennen en uiteraard wenselijk acht. Dat schreeuwt om wraak.

Terwijl de wereld voor de zoveelste keer op de rand van een alles vernietigende oorlog staat door de onstilbare hebzucht van de imperialistische slokoppen in de VS en de EU, staan hier in het westen politici en media te applaudisseren bij een staatsgreep van een oncontroleerbare bruine horde, fascistische hellehonden die diezelfde politici zelf tegen betaling van wat bloedgeld hebben losgelaten.

En dan hebben ze ook nog het lef te spreken van een democratische omwenteling, een revolutie van het volk, Glimmerveenvriendje Van Baalen, sukkel Timmermans en die hele duivelse bende. Dat alles in de goede traditie van de nazipropaganda uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw: hoe groter de leugen, hoe eerder die geloofd wordt. Dat was het credo van Hitler, Goebbels en kornuiten. Vooral als je de vrijwel voltallige, gelijkgeschakelde pers en opiniemakers in je zak hebt zitten, kun je ongebreideld je gang gaan. Je misleidende fabels worden toch wel verkocht en ach: het lezende en tv-kijkende publiek, het weet niets en het wil ook niets weten. De Voice of Holland klinkt vele malen luider dan die anderhalve profeet die toch voor gek versleten wordt. Enig historisch besef is daar, mede door ons voortreffelijke schoolsysteem en je eigen zorgvuldig geplande leugencampagnes, ver te zoeken.

Dit alles betekent dat we wederom afhankelijk zullen zijn van de Russische volken om de ontketende bruine horden te temmen. Ten koste van hoeveel doden dit keer? Ach, wat maakt het uit: Russen zijn toch geen echte mensen. Die hebben geen gevoel. In de jaren vijftig aten ze immers kinderen bij het ontbijt.
Intussen verwarmen we onze huizen met Russisch aardgas en koken we er ons dagelijkse potje boerenkool op.

Ik zet in ieder geval de thermostaat nog gauw even een graadje hoger nu het nog kan. Russisch aardgas is net even behaaglijker dan Amerikaanse atoomenergie.