Socialisme komt. Ooit!

30 november 2020 at 12:12

Een mensenleven is als een vuurvliegje op een zomeravond, een korte flits die maar al te snel weer uitdooft. We worden gedreven door ambitie en de zucht naar resultaat. In ons mensen is een groot ongeduld.

Wij socialisten kunnen, in het licht van de evolutie, niet verwachten dat we binnen vier of vijf generaties in staat zijn een einde te maken aan het nu heersende destructieve kapitalistische systeem. 

De geschiedenis van de mensheid omvat slechts een aantal tienduizenden jaren, een korte flits vergeleken met de geschiedenis van de aarde zelf. De menselijke soort verkeert nog in het peuterstadium en heeft door de snelheid van haar eigen ontwikkeling de beschikking gekregen over de mogelijkheid om de aarde, waar ze zo afhankelijk van is, te vernietigen. Als peuters met een doos lucifers in een houten huis zonder ouders.

Een deel van die mensheid is maatschappelijk gezien nog zo onvolwassen, dat ze zoveel mogelijk voor zichzelf willen hebben en vernietigen daarbij de wereld en maken haar onleefbaar, voor alle andere mensen. Maar ook voor zichzelf. Dat alleen al bewijst dat deze individuen, sociaal gezien, nog in het infantiele stadium verkeren.
Wij socialisten moeten eraan werken, dat iedere generatie een paar lucifers uit die grote, gevaarlijke doos onschadelijk kan maken. Eén lucifer is al een hele prestatie. 

De dag zal ooit komen, nog vele generaties weg, dat die doos leeg is. Dan kunnen we gaan bouwen aan een waarlijk socialistische maatschappij. 

Dat is de enige hoop die we kunnen koesteren.