Westerse hypocrisie

25 februari 2022 at 14:58

Er gaat een schokgolf door de westerse wereld. In Washington en Brussel zijn ze totaal van de kaart en de ene incompetente politicus krijst nog harder dan de andere. Ze proberen elkaar te overtroeven en te overbluffen met idiote voorstellen voor idiote sancties. Sancties die hen zelf natuurlijk nooit zullen treffen, maar wel en alleen hun eigen onderdanen. De media raken zo langzamerhand oververhit: kakelende mannetjes en vrouwtjes buitelen alom verbaal over elkaar heen als clowns in een chaotisch en vervallen Italiaans circus. Op de televisie draait het schnabbelcircuit van piskijkers, kaartleggers, ontslagen politici, door de alcohol dement geraakte betweters en ander, op kosten van de belastingbetaler levend tuig op volle toeren. De onmacht en niet eens meer ingehouden woede stroomt als giftig lava de huiskamers binnen. Het valt dan ook niet mee wakker te worden en, als je om je heen kijkt, tot het besef te komen dat aan de hegemonie, waarin je je tientallen jaren hebt gewenteld en waarin je je onaantastbaar waande, een abrupt einde is gekomen.
Knibbel, knabbel, knuisje, wie durft te knagen aan ons huisje? Wij van de NAVO wij maken de dienst uit in de wereld. Alleen wij, de NAVO, mogen plunderen en andere volken onderdrukken, staatsgrepen plegen, verdragen en afspraken schenden, hongersnoden veroorzaken en schuiven met miljoenen vluchtelingen op het schaakbord van de wereldpolitiek.
Wel, het sprookje is uit. Hoe dit conflict ook afloopt: de alleenheerschappij van het westerse imperialisme over de wereld is voorgoed voorbij.
In hun arrogantie dachten ze in Brussel en in Washington dat de machtsverhoudingen in wereld nooit meer zouden veranderen. Ze dachten dat ze door konden gaan met hun oude politiek, een politiek die trouwens keer op keer tot mislukken gedoemd is gebleken. Zie Vietnam, zie Iran, zie Irak, zie Libië, zie Afghanistan, om een paar voorbeelden te noemen.. Ze waren zo verblind dat ze niet zagen dat diezelfde wereld drastisch en onomkeerbaar veranderd was. Jaren hebben ze met alle macht geprobeerd de Russische beer uit de tent te lokken: met vernederingen, met haat, uitsluiting op allerlei gebied, arrogantie en een misplaatst gevoel van superioriteit. Met het pogen de geschiedenis van de vorige eeuw te herschrijven. En waarom eigenlijk? Waar komt dat vandaan, die haat, die minachting? Net alsof het niet de Sovjet Unie was die in WOII het Nazi-beest heeft verslagen, maar het superieure westen. Net alsof er geen hoogstaande Russische cultuur is, muziek, theater, literatuur, sport, film en noem maar op; geen wetenschap die een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid heeft geleverd, bijvoorbeeld op het gebied van medische wetenschap en ruimtevaart.

Maar de Russische beer sliep niet, de Russische beer liet zich alles in stilte welgevallen, althans dat dachten ze daar in die Brusselse kleuterschool. De Russische beer bereidde zich voor, kalm en in stilte. En de Russische beer schreef de namen op van allen die zich in Oekraïne hebben schuldig gemaakt aan nazi-praktijken, in de Donbass, in Kiev en in Odessa. De Russische beer is nu uit zijn hol gelokt. Het westen schrikt zich dood en raakt in een totale staat van shock. En roept moord en brand.

Ondertussen bombarderen Israëlische vliegtuigen Damascus, Saoedische vliegtuigen Yemen en wordt de Palestijnse bevolking geterroriseerd in apartheidsstaat Israël, worden Cuba en Venezuela uitgewrongen met onmenselijke sancties en het kan niemand in Brussel en Washington of op al die redacties van al die kranten en tv-programma’s ook maar ene moer schelen.

Hoogmoed komt ooit voor de val.