Willemsorde, wie wil ‘m niet?

4 december 2014 at 10:25

141204_wmoVandaag reikt de koning van Nederland de Militaire Willemsorde voor uitzonderlijke heldenmoed uit. Een zeldzame gebeurtenis, zeker na de laatste miskleun met de cocaïne snuivende cafébaas Kroon.

Dat dit ding in wezen weinig waarde heeft, blijkt wel uit het feit dat in 1948 toenmalig koningin Juliana ‘m uitreikte aan haar moeder. Een daad van politieke incest. Moeder Wilhelmina’s eerste impuls in de meidagen van 1940 was, met koffers vol juwelen en aandelen Shell, de benen te nemen naar Engeland. Deze laffe daad betekende wettelijk gezien een vrijwillige troonsafstand.
Weggedoken in het relatief veilige Londen (Duitse bommen wisten op wonderlijke wijze vrijwel uitsluitend de Londense volkswijken te vinden) heeft deze in feite op dat moment ex-vorstin ‘leiding gegeven’ aan het verzet in Nederland, voornamelijk middels radiopraatjes.

Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot aantal van de werkelijke helden verguist en gebanaliseerd. Geen Hannie Schaft, geen Jan Verleun, geen Februaristaker, geen Spoorwegstaker mocht, al dan niet postuum, de eer ontvangen die hen toekwam. De meesten zullen waarschijnlijk bedankt hebben voor deze dubieuze eer.