Wonderful, wonderful Copenhagen

23 december 2009 at 10:24

Terwijl de Amerikaanse moordmachine opnieuw grensoverschrijdend bezig was, namelijk in Jemen op 17 december jl, met als resultaat 120 burgerslachtoffers, hield Nobelprijswinnaar voor de vrede Barack Obama bijna tegelijkertijd zijn nietszeggende toespraak tijdens de COP15 conferentie in Kopenhagen.

Obama’s bijzonder ongeïnspireerde rede ging over hoe warm het wel niet aan het worden was op onze aarde en dat we daar nu toch echt iets aan moesten doen. Dat terwijl de mussen dood van het dak vielen, van de vrieskou dit keer wel te verstaan. En de betogers, die de hypocrisie van de westerse leiders aan de kaak wilden stellen, die werden getrakteerd op een warm onthaal van de Deense ‘Politi’, door hen, bij wijze van kersttraktatie, vrolijk in elkaar te meppen.

Tijdens deze klimaattop nu, werden meer dan 100 ‘wereldleiders’ ingevlogen in privé vliegtuigen. Zo zorgden zij in slechts enkele luttele dagen voor meer CO2-uitstoot dan heel Nederland bij elkaar in één jaar.

In de Nederlandse media werden we vermaakt met een achter Hitlerbewonderaar Arnold Schwarzenegger aan hollende postpuberale bakvis. Het plaatsvervangende schaamrood kleurde de wangen van menigeen bij het zien van deze opgewonden kirrende Cramer.

De VS kwamen, na ruggespraak achter gesloten deuren met China, India, Brazilië en Zuid-Afrika (?!), met een dictaat, het ‘Kopenhagen Akkoord’, dat uitblinkt door vrijblijvendheid en loze teksten, waaraan trouwens verder niet getoornd kan worden. Dat alles in strijd met de geldende procedureregels van de VN, onder wiens verantwoordelijkheid deze conferentie werd gehouden. In dat akkoord wordt vrijbaan gemaakt voor allerlei duistere handelsmogelijkheden met CO2-emissierechten. Industriële vervuiling als handelsobject. Letterlijk en figuurlijk een windhandel zonder weerga. Een aantal kleine landen, waaronder Cuba, Venezuela en Bolivia, accepteerden deze machtspolitiek uit kapitalistische hoek niet en verwierpen dat akkoord.

De schuld voor de mislukking van dit pathetische circus der wereldleiders werd onder andere door het ANP zonder veel nadere toelichting, gelegd bij die kleine landen. ‘Het zijn natuurlijk weer die idioten Chavez en Castro, die de boel verstieren’, was waarschijnlijk de door het ANP beoogde reactie.

In zijn speech voor de plenaire vergadering betoogde Hugo Chavez, dat volgens hem “het enige mogelijke en haalbare alternatief het socialisme is. Er is geen andere manier als we deze harteloze en laaghartige concurrentie die alleen maar totale vernietiging betekent, willen stoppen.” Jammer toch, dat we dat niet tegenkwamen in de nieuwsmedia. Wel dat dezelfde vermaledijde Chavez het had bestaan ons eigen Nederland ervan te beschuldigen mee te werken aan de oorlogsvoorbereidingen van de VS tegen zijn land. Van Aruba of Curaçao is het immers maar een klein sprongetje naar Caracas. De schuimbekkende Verhagen was des duivels. Zo’n brutale vlegel, die Chavez!

Intussen ergerde president van Bolivia Evo Morales zich openlijk aan de manier, waarop een eerder tijdens de conferentie bereikt akkoord op het laatste moment van tafel werd geveegd door een kleine groep van wereldleiders, onder aanvoering van vredesapostel Obama.

Morales verklaarde later in een interview met Democracy Now, dat het kapitalisme de ergste vijand van de mensheid is. “Het kapitalisme streeft naar onbegrensde industrialisatie en vernietigt het milieu. Zo lang we op deze weg blijven volharden, is het onmogelijk om de mensheid en het leven te beschermen.”

De hele financiering van die zogenaamde bestrijding van de ‘global warming’ zal uiteraard moeten komen uit de portemonnee van ons, de belastingbetaler en vloeit geruisloos in de zakken van consultants en van de multinationale bedrijven, die in eerste instantie al verantwoordelijk zijn voor die hele ellende. Hiermee het begrip kringloop een geheel eigen inhoud gevend. Gezamenlijk zullen ze ongetwijfeld komen met fantastische, maar (“Sorry, het spijt ons, het kan helaas niet anders”) peperdure oplossingen, die ons door de politiek als noodzakelijk en onvermijdelijk zullen worden verkocht. Verder zullen er, vooral door de banken, gigantische winsten worden gemaakt met die handel in CO2-emissierechten. Ook hier zijn de eindgebruikers, wij consumenten dus, degenen, die opdraaien voor de kosten.

En zo verdienen die slimme ondernemers twee keer aan dezelfde door hen gecreëerde ellende en betalen wij, de ezels in dit spel, twee keer voor dezelfde steen.

Eenmaal thuis zwaaide een opgetogen minister Cramer als een volleerd diplomaat naar de verzamelde pers met een papiertje, waarop een onvervalste handtekening van? Schwarzenegger. Toen ze de zaal uitliep, meenden sommige aanwezigen mevrouw de minister “Wonderful, wonderful Copenhagen” te horen neuriën. Voor sommigen was ‘Kopenhagen’ blijkbaar toch nog een succes.