Zorba’s laatste Sirtaki?

8 juli 2010 at 10:50

Dat het heersende kapitalistische systeem onze aarde in rap tempo naar de ondergang voert, behoeft weinig betoog voor degenen, die bereid zijn de ogen te openen en met een onbevooroordeelde blik de wereld in te kijken. Momenteel is de mondiale bankencrisis, die grote groepen mensen in de armoede stort en zal storten, een sprekend voorbeeld, evenals de door de multinationale onderneming BP veroorzaakte olieramp in de Golf van Mexico.

Soms komt een pro-kapitalistisch dagblad als de Volkskrant, waarschijnlijk zonder het zelf goed te beseffen, met een artikel, dat pijnlijk duidelijk maakt hoezeer de handelswijzen van hun ideologische vriendjes een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid van mensen.

In een promotieonderzoek aan de medische faculteit van Maastricht constateert Constantine Vardavas (30), dat een veranderd dieet op zijn geboorte-eiland Kreta schuldig is aan het letterlijk ‘verzieken’ van de lokale bevolking. In de Volkskrant van 7 juli lezen we een verslag van Vardavas’ onderzoek. Door de opkomst van het toerisme kreeg ook de plaatselijke Griek toegang tot de verderfelijke producten van de voedingsmiddelenindustrie. Supermarkten met geïmporteerde producten zijn daar als paddenstoelen uit de grond geschoten, waardoor menige Kretenzer plots zijn neus op ging halen voor het alom geprezen, vrijwel vegetarische mediterrane dieet, bestaande uit olijfolie, verse groenten en fruit, en vis. De consumptie van groenten en fruit is in de loop van de tijd aanzienlijk teruggelopen, terwijl het eten van vlees een flinke sprong heeft gemaakt. De olijf werd vervangen door de zak chips en de watermeloen door de Magnum. Tel uit je winst. Het gevolg is een verontrustende toename van westerse welvaartsziektes, die tot voor kort vrijwel onbekend waren op het eiland. Hetzelfde zien we gebeuren in China en andere Aziatische landen, waar McDonald’s en andere moderne gifmengers hun tentakels hebben uitgeslagen en de mensen verslaven aan hun overgeraffineerde happen, die de naam voedsel niet eens verdienen, vergeven als ze zijn van zouten en suikers en verder vol zitten met lege calorieën en ziekmakende transvetten. Maar, niet gevreesd, je kunt als argeloze BigMagvreter direct door naar de schaterlachende Derde, de BigPharma, nooit te beroerd om het ‘tegengif’ te leveren.

Zo houden die kapitalisten elkaar in stand. Wat de Kretenzers verder betreft. Niet alleen hun dieet is veranderd, ook hun dagelijkse leefwijze en zeker niet ten goede. Liep de gemiddelde boer 12 kilometer per dag, nu rijdt hij rond in zijn door de kapitalistische automobielindustrie op de pof geleverde vehikeltje. ,,Zelfs de herders, ooit de gezondste mensen van Kreta, gaan nu op de motor naar hun kudde,” aldus Vardavas. Ze hebben het weer goed voor elkaar, Nestlé, Unilever, BP en al die andere.

Opmerkelijk is dat de koppenmakers van de Volkskrant zich weer eens hebben laten disciplineren en niet de uiteindelijk juiste conclusie durven trekken. De kop boven het artikel luidt namelijk: ”Toeristen verzieken de ooit zo gezonde leefwijze op Kreta”. Het is natuurlijk veel gemakkelijker een ander slachtoffer van diezelfde troepverkopers de schuld te geven, de op zon en zee beluste toerist, die het hele jaar hard moet werken en zijn opgekropte frustraties jegens baas en overheid uitleeft in verre streken. Zuiverder en juister was geweest: “De kapitalistische voedingsindustrie verziekt de ooit zo gezonde leefwijze op Kreta”. Maar met die kop kom je natuurlijk nooit in de Volkskrant.