Bedankt Biden!

22 januari 2021 at 21:41

God, god, wat zijn we met zijn allen blij, dat Biden het geworden is. Eindelijk van die lompe, onbehouwen racist van een Trump af. De beschaving is teruggekeerd in het Witte Huis. Vooral in de zichzelf als progressief bestempelende media kunnen ze hun geluk niet op. En bovendien: een vrouw als vice president en nog zwart ook! Orgastische reacties alom.

Toch even graven in de niet al te lang voorbije geschiedenis.

Binnenland

Een paar ‘hoogtepunten’ duiken dan al vrij snel op. Zo was Biden in de jaren zeventig als senator fel tegenstander van het idee van ‘bussing’, een manier om de integratie te bevorderen door witte en zwarte scholieren met dezelfde schoolbus naar school te brengen. Biden was voorstander van het laten voortbestaan van strikte rassenscheiding. Hij was bevriend met de notoire racist Strom Thurmond en sprak in 2003 zelfs op diens begrafenis. Een citaat van deze Thurmond, uiteraard eveneens voorstander van segregatie, spreekt boekdelen: ”all the bayonets of the Army cannot force the Negro into our homes, into our schools, our churches and our places of recreation”. Bedankt, Biden!

Biden was er ook voorstander van de politie in eigen land meer macht te geven. Dat beleid was vooral gericht op het controleren en onderdrukken van de gemeenschappen van zwarten en de oorspronkelijke bewoners, beter bekend als Indianen. Hij was maar wat trots op zijn ‘Crime Bill’ uit 1994, waardoor de politie haast onbeperkte macht kreeg. In zijn eigen (Bidens dus) woorden: “…we do everything but hang people for jay-walking”. Door deze wet kreeg niet alleen de politie meer macht, maar er werden ook tal van nieuwe gevangenissen gebouwd, het aantal veroordelingen nam drastisch toe en de straffen werden zwaarder, inclusief meer misdrijven waarvoor de doodstraf ging gelden. Het hele onrechtvaardige wansysteem van massaopsluiting en het uitbuiten van gevangenen als goedkope arbeidskrachten zonder enige rechten, nam hiermee een aanvang en is tot op heden, naast de drugs- en wapenhandel, een van de steunpilaren van de wankele VS-economie. Bedankt, Biden!

Buitenland

Ook Bidens buitenlandpolitiek is in het perspectief van mensenrechten op zijn zachtst gezegd ‘twijfelachtig’. Hij was dikke maatjes met de republikein George Bush toen het om de illegale oorlog tegen Irak ging. Als vicepresident onder Obama steunde hij de drone-aanvallen in onder andere Afghanistan en Pakistan. Mensen vermoorden met een joy stick in de hand, duizenden kilometers verderop. Dat vraagt heldenmoed en Biden speelde graag een spelletje mee. Libië werd van een van de welvarendste landen in Afrika, door NAVO-ingrijpen, tot de bedelstaf gebracht en hoofdstad Tripolie fungeert tegenwoordig als Afrika’s slavenmarkt. Bedankt Obama, Biden en mevrouw Clinton. 

In Syrië steunden en bewapenden de VS en al die andere NAVO-landen het kelenafsnijdende IS-tuig en kreeg Europa honderdduizenden vluchtelingen, met een bende IS’ers in het kielzog, gratis afgeleverd. Bedankt Biden!

In de anti-Ruslandcampagne steunde de VS in 2014 met Obama en Biden, wederom net als de rest van de NAVO-landen, de Azamov-fascisten in Ukraine, moreel, financieel en logistiek. Gelukkig waren die fascisten te stom om voor de duvel te dansen en mislukte de campagne om Oost-Ukraine weer onder Kiev te brengen, zij het wel ten koste van 30.000 doden. Wel nog even zoontje Hunter Biden aan een leuk baantje bij de plaatselijke gasfabriek geholpen. Regeren is vooruitzien! Bedankt Biden!

Ook Latijns-Amerika kreeg meer dan zijn bekomst van de beschaafde gentleman Biden. “I’m the guy who put together Plan Colombia, straightened out that government for a long while”, pochte hij aan het begin van deze eeuw. Plan Colombia behelsde de militarisering van Colombia en het opzetten van rechtse paramilitaire milities, die de bevolking terroriseren. Ook de drugshandel bloeide als gevolg van dit meesterplan en verzekerde de VS van een constante aanvoer van drugs om de eigen bevolking in een voortdurende roes van verlammende wanhoop en uitzichtloosheid te houden. Bedankt, Biden.

Bedankt Biden!

De lijst van Bidens wandaden in politieke functies is schier eindeloos. Zo was hij dikke vriendjes met Hashim Thaçi, (zie de foto) oud-premier van Kosovo die nu voor het internationale gerechtshof in Den Haag moet verschijnen wegens oorlogsmisdaden. Hij moet zich verantwoorden voor volkenmoord op Serviërs in de Kosovo-oorlog. 

Alle informatie over het zeer dubieuze CV van Biden is binnen een paar minuten op het internet te vinden. Leve Google! 
Hierboven zijn slechts een paar ‘hoogtepunten’ uit ’s mans carrière aangestipt. Maar zelfs dat is kennelijk te veel werk voor de Twan Huyzen, de Charles Groenhuijzen en hoe al die Washington groupies ook mogen heten. Anders kan niet verklaard worden waarom deze figuren zo blij met de verkiezing van killer Biden.

Of misschien ligt het net even anders en kan het hen geen moer schelen. De kwalijke rol van Biden is voor hen helemaal niet van doorslaggevende aard. Dat is immers inherent aan het presidentschap van de VS. Het zijn allemaal oorlogsmisdadigers, stuk voor stuk. Het gaat het er alleen maar om, dat de president van de juiste politieke club is en dat ze kunnen zeggen: “Gelukkig zijn we van die lomperik Trump af!” 
Bedankt, Biden!